Son molts els qui volen celebrar el casament a la parròquia de sant Pere Apòstol de Tarragona.

Com a nota pràctica us diré que és important que passeu a reservar la data a partir del mes d'octubre de l'any anterior del vostre casament.

Les parelles que es vulguin casar i pertanyin a una altra parròquia han de fer l'expedient matrimonial a la parròquia d'origen.

El rector propi és qui ha d'autoritzar la celebració a una altra parròquia i és ell qui ha de preparar tot l'expedient, per tal de garantir la preparació adequada.

Per tal de preparar-se per casar-se, l'Arxiprestat de Tarragona Centre te organitzats uns Diàlegs Prematrimonials que és important que les parelles feu.

La documentació que es requereix es la següent:
La partida de Baptisme original i recent (menys de 6 mesos) i legalitzada si un esta batejat fora de la Diòcesis.
La fotocopia de la pàgina del llibre de família dels pares on un esta inscrit.
El D.N.I.

L'horari de casaments és el següent:
Els dissabtes al matí a partir de les 12.30 fins a la 13.00 i per la tarda no més tard de les 17.30.

Habitualment els diumenges no s'accepta la celebració d'un casament.

Els altres dies entre setmana a convenir amb els interesats.